Våra tjänster

Vi hjälper er att hitta produkterna ni behöver

Vi hjälper er att hitta produkterna ni behöver.   Vi kan hjälpa er att hitta rätt produkter för er verksamhet? Genom att vara er externa inköpsavdelning kan vi söka produkter över hela världen. Vi hjälper er att hitta rätt produkter till rätt pris. Ring oss om ni behöver hjälp. 

Vi hjälper er att hitta nya leverantörer

Vi kan hjälpa er genom att vara er externa inköpsavdelning och hitta rätt leverantörer för er verksamhet. Vi hjälper er att söka och hitta leverantörer över hela världen.

Vi hjälper er att hitta nya kunder

Vi kan hjälpa er att öka försäljningen genom att vara er externa säljavdelning. Kolla med oss vad vi kan göra för er

Vi kan reducera er risk

Vi kan ta er risk i inköpskedjan och bli er leverantör. Kolla med oss hur vi kan göra det

Konsultation och hjälp

Vi kan hjälpa er med råd och stöd för att förbättra era inköp och öka er försäljning och vinst genom rätt inköpskostnader och pris. Kolla med oss hur.